VİZYONUMUZ

Doğu Marmara Bölgesi’nde pazar lideri bir liman işletmesi olmak.

MİSYONUMUZ

Sürekli iyileştirme anlayışı ile uluslararası standartlara uygun, paydaşlarının beklentilerine duyarlı, sürdürülebilir liman hizmetleri sunmak.

DEĞERLERİMİZ

• Ortak Akıl
• Sürekli İyileştirme
• Dürüstlük
• Müşteri Odaklılık
• İnsan Odaklılık
• Çevreye Duyarlılık

Evyapport olarak vizyonumuz; Doğu Marmara Bölgesi’nde pazar lideri bir liman işletmesi olmak. Bu vizyon çerçevesinde, sürekli iyileştirme anlayışı ile ulusal ve uluslararası standart ve mevzuata uygun, paydaşlarının beklentilerine duyarlı, hedef ve süreç bazlı yönetim anlayışı doğrultusunda sürdürülebilir liman hizmetleri sunuyoruz.

• Yalın ve çevik organizasyon yapımız ile ortak akıl yönetim prensibini benimsemek,
• Etkin iletişim becerilerimizi kullanarak paydaşlarımız ile dürüst ve çözüm odaklı ilişkiler kurmak,
• İnsan odaklı yönetim yaklaşımı ile tüm paydaşlarımızın mutlu olacağı bir çalışma ortamı sağlamak,
• Sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile kaynakları verimli kullanmak, çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, teknolojik yeniliklere ve gelişmelere uyum sağlamak,
• Paydaşlarımızın geri bildirimlerine duyarlı davranarak sürekli gelişen ve geliştiren bir organizasyon olmak,
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak üzere etkin, güvenilir, ulaşılabilir ve yalın iletişim kanalları sağlamak,
• Müşteri odaklı yaklaşımımız ile karşılıklı fayda esasına dayalı sürdürülebilir hizmetler sunmak,
• Müşteri geri bildirimlerine zamanında ve müşteriye özel çözümler üreterek, müşterilerimizin hedeflediği deneyimi yaşatmak,
• Hizmetlerimizin her aşamasında, etki alanımız dışında olsa dahi müşteri geri bildirimlerini gözeterek destekleyici çözümler üretmek,
• Sağlıklı ve emniyetli çalışma şartlarımızı sürdürerek paydaşlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmak,
• Paydaşlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve bu kültürün sürdürülmesi amacı ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
• Risk analizleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda proaktif önlemler alarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve sağlığın bozulmasını önlemek, riskleri azaltmak,
• Acil durumların belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması ve tatbikatlar yaparak sürekli gözden geçirmek,
• Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çevremizin korunması ve çevresel kirlenmeyi önlemek amacı ile çalışmalar yapmak,
• Çevre bilincini artırarak atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanmak ve geri kazanımı yaygınlaştırmak, geri kazanılamayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek,
• Enerji verimliliğine yönelik projelerimiz ile kaynakları etkin kullanarak ve koruma yöntemleri geliştirerek küresel ısınmanın ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek olmak,
• Deniz ve çevresinde meydana gelebilecek kaza, döküntü veya acil durumlarda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
• Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini korumak,
• Bilgi güvenliği risk değerlendirmelerimizi güncel tutarak sürekli iyileştirmeyi etkin kılmak,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile çalışanlarımızın teknik bilgi düzeyi ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için faaliyetlerde bulunmak,
• Paydaşlarımızda bilgi güvenliği bilincini oluşturmak için bilgi güvenliği ile ilgili paylaşımda bulunmak,
• Bilgi güvenliği ihlallerini engellemek amacı ile gerekli altyapıyı sürekli iyileştirmek,

Evyapport çalışanları olarak hepimizin görevidir. Üst Yönetim
16.05.2019

SERTİFİKALARIMIZ

Evyapport, şirketin başarısını ve hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçlerde sürekli iyileştirme faaliyetlerini geliştirmek üzere başlatmış olduğu Entegre Yönetim Sistemleri çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, ISO 10002 (MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ), ISO 9001 (KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ), ISO 14001 (ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ), OHSAS 18001 (İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ) belgelerini aynı anda alan Türkiye'deki tek liman işletmesi olmuştur.

EFQM

EVYAPPORT, Dört Yıldız ile Mükemmellik Yolcuğuna Başladı.
Yaptığı çalışmalarla sektöre öncülük eden Evyapport, liman süreçleri üzerinde yaptığı iyileştirmelerle EFQM tarafından Mükemmellikte Yetkinlikte 4 Yıldız ile ödüllendirilmiştir.

YEŞİL LİMAN ÖDÜLÜ

Evyapport çevreye duyarlı çalışmaları sonucunda Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından "Yeşil Liman" ödülüne layık görülmüştür. Yaptığı çalışmalarla sektöre öncülük eden Evyapport, Türkiye'de bu ödüle sahip ilk liman işletmesi olmuştur.

     Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı ve Çevresel Performans

Bu prosedür Evyapport çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

• Çalışanların şirket etik kurallarına uygun hareket etmelerinde yön göstermek,
• Şirketin Etik Standartları’nın müşteriler, tedarikçiler ve şirket dışındaki kişiler tarafından benimsenmesini sağlamak için hazırlanmıştır.


Soru ve bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim detaylarından Etik Kurul Danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz:

Evyapport Etik Kurul Danışmanı


E-Posta: etik@evyapport.com
Adres: Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş. Kirazlıyalı Mah. 1 Mayıs Cad. No:1 Körfez- Kocaeli/ TÜRKİYE
Telefon: +90 262 528 34 41