EVYAPPORT, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat Anonim Şirketi’ni çevreye, topluma, müşterilerine ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde, hizmet sektöründe teknoloji ve kalitede öncü global bir Türk limanı yapmak için;

• Hizmet kalitemizi, işyeri ortamının güvenliğini; doğal kaynakları optimum kullanarak ve çalışan sağlığını koruyarak sürekli iyileştirmek,

• Etkin yönetim, iletişim ve eğitim donanımı ile bilinçlendirilen, çalışanların ve ilgili tarafların katılımı ile iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayıp, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sürekliliğini sağlamak,

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve sektörü ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuatlara ve yasal düzenlemelere uygun hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak, meslek hastalıklarını ve sağlığın bozulmasını önleyerek, yaralanma ve malzeme hasarlı riskleri en aza indirmek,

• Çalışma ortamı ve şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmek, çalışan memnuniyeti anketleri ile çalışanlarımıza daha mutlu olacakları bir ortam yaratmak,

• Müşteri geri bildirimlerinin etkin, sürekli yapılabilmesi ve geribildirimlerin en kısa sürede çözülebilmesi için kaynak temin etmek,

• Yaşadığımız dünyayı ve çevremizi korumak, riskleri ve atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak,

• Bütün bu sorumluluklarımızı çalışanlarımız ve taşeronlarımıza eğitimler vererek desteklemek,

EVYAPPORT çalışanları olarak hepimizin görevidir.

Doğal zenginliklerimizi gelecek kuşaklara bırakmak için önlemler almak, kirliliğin önlenmesi, sürekli gelişme ve sürdürülebilir kalkınma, geleceğin teminatı olarak vazgeçilmez ilkemizdir.

VİZYONUMUZ

Doğu Marmara Bölgesi’nde pazar lideri bir liman işletmesi olmak.

MİSYONUMUZ

Sürekli iyileştirme anlayışı ile uluslararası standartlara uygun, paydaşlarının beklentilerine duyarlı, sürdürülebilir liman hizmetleri sunmak.

DEĞERLERİMİZ

• Ortak Akıl
• Sürekli İyileştirme
• Dürüstlük
• Müşteri Odaklılık
• İnsan Odaklılık
• Çevreye Duyarlılık

EVYAPPORT, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat Anonim Şirketi'nin Çevre politikası, Çevre Yönetim Sisteminin temel prensiplerini belirleme amacıyla oluşturulmuştur. Evyapport, çevre politikası ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve tüm iş süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmeyi amaç edinmiştir.

Bu doğrultuda;

• Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini, ve uluslararası yasal düzenlemeler ile ulusal mevzuat çerçevesinde oluşan yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Sürekli değişen teknolojik gelişmeleri takip ederek çevre kirliliğini önlemek adına çalışmalar yapmak, atıkları kaynağında azaltmak, belirlenen hedefler doğrultusunda atıkları geri kazanmak ve geri kazanımı yaygınlaştırmak amacıyla iş süreçlerini yenilemek, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmek,

• Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına duyurmaya yönelik faaliyetler yapmak, deniz ve çevresinin kirliliğini önlemeye yönelik tatbikatlar düzenlemek, ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,

• Enerji kaynaklarını daha etkin kullanıp karbon emisyonu ve küresel ısınmanın azaltılması yönünde sürekli iyileştirmeler yapmak, enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek,

• Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için faaliyetlerimizin çevresel boyuttaki etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yapmak, kaynak kullanımını azaltmaya dönük amaç ve hedefler belirlemek, çevresel performansımızı düzenli takip etmek ve kamuoyuyla paylaşmak,

• Meydana gelebilecek herhangi bir kaza, döküntü veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak veya uygulayanlara yardımcı olmak,

EVYAPPORT çalışanları olarak hepimizin görevidir.

     Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı ve Çevresel Performans

SERTİFİKALARIMIZ

Evyapport, şirketin başarısını ve hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçlerde sürekli iyileştirme faaliyetlerini geliştirmek üzere başlatmış olduğu Entegre Yönetim Sistemleri çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, ISO 10002 (MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ), ISO 9001 (KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ), ISO 14001 (ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ), OHSAS 18001 (İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ) belgelerini aynı anda alan Türkiye'deki tek liman işletmesi olmuştur.

EFQM

EVYAPPORT, Dört Yıldız ile Mükemmellik Yolcuğuna Başladı.
Yaptığı çalışmalarla sektöre öncülük eden Evyapport, liman süreçleri üzerinde yaptığı iyileştirmelerle EFQM tarafından Mükemmellikte Yetkinlikte 4 Yıldız ile ödüllendirilmiştir.

YEŞİL LİMAN ÖDÜLÜ

Evyapport çevreye duyarlı çalışmaları sonucunda Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından "Yeşil Liman" ödülüne layık görülmüştür. Yaptığı çalışmalarla sektöre öncülük eden Evyapport, Türkiye'de bu ödüle sahip ilk liman işletmesi olmuştur.

Bu prosedür Evyapport çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

• Çalışanların şirket etik kurallarına uygun hareket etmelerinde yön göstermek,
• Şirketin Etik Standartları’nın müşteriler, tedarikçiler ve şirket dışındaki kişiler tarafından benimsenmesini sağlamak için hazırlanmıştır.


Soru ve bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim detaylarından Etik Kurul Danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz:

Evyapport Etik Kurul Danışmanı


E-Posta: etik@evyapport.com
Adres: Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş. Kirazlıyalı Mah. 1 Mayıs Cad. No:1 Körfez- Kocaeli/ TÜRKİYE
Telefon: +90 262 528 34 41