Evyapport UN Lokasyon Kodu Nedir?

Evyapport UN Lokasyon Kodu TR EYP 'dir

Evyapport Ambar Kodu Nedir?

Evyapport Ambar kodu G 0171'dir

Ardiye Nedir?

(İthalat- İhracat- Reefer- Transit- IMCO'lu- BOŞ -Taşmalı Flat- Tekne) İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki konteynerlerin muhafaza edilmesi hizmetidir.

Ardiye Başlangıç - Bitiş Tarihi Nasıl Belirlenmektedir ?

Ardiye hizmeti, gemi ile gelen dolu ve boş konteynerlerin terminale ve dış sahaya inme operasyonunun başladığı gün, kara yoluyla terminal sahasına gelen dolu ve boş konteynerlerin ise araçtan alınarak terminale bırakıldığı gün başlar, dolu ve boş konteynerin liman veya dış sahalardan çıktığı ve/veya gemiye yüklendiği gün sona erer. Konteyner ardiye faturaları üzerinde "ardiye başlangıç" ve "ardiye bitiş" tarihleri bulunmaktadır.

THC (Terminal Handling Charge) Nedir?

Yük cinsi fark etmeksizin, liman gümrüklü sahasında ya da gümrüksüz dış sahada, yüke verilen her türlü aktarma, taşıma, indirme/ bindirme, serme, istife koyma/ istiften alma, transfer, "shifting" vb. olmak üzere verilen tüm hizmetlerin genel adıdır.

CFS – Container Freight Station (Konteyner Yük İstasyonu) Nedir?

Konteyner içindeki yükün boşaltıldığı veya doldurulduğu alanlara verilen addır.

TEU Nedir? (Twenty Foot Equivalent Unit)

20'lik konteyner ölçüsü olan TEU, konteyner terminali kapasitesini, konteyner gemisi kapasitesini belirlemede kullanılmaktadır. 1 adet 40'lık konteyner 2 TEU olarak hesaplanır.

Tehlikeli Eşya/Yük (IMDG) Nedir?

IMO (Uluslararası Deniz Örgütü) tarafından sınıflandırılmış yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, çürütücü radyo aktif maddeleri kapsayan ve özel taşıma ve stoklama özelliklerine sahip olan eşyadır.

Kapalı Ambar Nedir?

Eşyanın, özelliği nedeniyle, çevre ve hava şartlarından korunması amacıyla üstü ve yanları tamamen kapalı veya sadece yağmurlardan korunması amacıyla üstü kapalı depolarıdır.

Konteyner Muayene, Tam Tespit, Numune Alma İşi İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler Nelerdir?

1. Gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi özet beyan veya beyanname işlemleri için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvurur.
2. Özet beyan veya beyannamelerde belirtilen konteynerlerden hangisine veya hangilerine ve ne tür işlem uygulanacağı belli olduktan sonra (Tam tespit, muayene, numune), gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi evraklar ile birlikte müşteri hizmetleri bölümünden hangi konteynerler için hangi tür işlemi talep ettiğine dair liman yazılımı üzerinden iş emri alır.
3. İş emri sistem üzerinden operasyon ve müşteri hizmetleri sistemine düşer. Müşteri hizmetleri departmanı ilgili hizmete dair masrafları tahsil eder ve sistem üzerinden onayını gerçekleştirir. Yine operasyon departmanı tarafından sistem üzerinden hizmete onayı verilir.
4. Terminal puantörleri, ilgili konteynerlere ait her iki departman onayının kullanılan el terminallerine düşmesi üzerine hizmeti gerçekleştirir ve talep gerçekleşmiş olur.

Konteyner İç Boşaltma İçin Gerekenler Nelerdir?

1. Gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi yük ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar.
2. Hangi konteyner ya da konteynerlere iç boşaltma talebi yapılacak ise, önce evrakları ile birlikte konteyner müşteri hizmetleri bölümüne uğrayarak talebini sisteme kayıt ettirir.
3. Müşteri hizmetleri departmanından ilgili hizmete dair ücretin tahsil edilmesinin ardından onay verilir. Operasyon departmanının da onayı ile sahada el terminallerine düşen hizmet puantörlerce gerçekleştirilir.
4. Kapı çıkışta gümrüğe verilmesi gereken evraklar ile müşteri hizmetleri bölümüne konşimento kopyası teslim edilerek çıkış işlemleri gerçekleşir.

Konteyner Dolu Olarak Çıkış Yapacaksa Gerekenler Nelerdir?

1.Gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi yük ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar.
2. Hangi konteyner ya da konteynerler dolu çıkış yapılacak ise, önce evrakları ile birlikte müşteri hizmetleri bölümüne uğrayarak talebini sisteme kayıt ettirir.
3. Müşteri hizmetleri departmanı tarafından ilgili hizmete dair ücretin tahsil edilmesinin ardından onay verilir. Operasyon departmanının da onayı ile sahada el terminallerine düşen hizmet puantörlerce gerçekleştirilir.
4. Kapı çıkışta gümrüğe verilmesi gereken evraklar ile müşteri hizmetleri bölümüne konşimento kopyası teslim edilerek çıkış işlemleri gerçekleşir.

Evyapport'ta kapı çıkışları hangi saatlerde yapılabilmektedir ?

Evyapport'ta kapı çıkışları, Pazartesi-Cumartesi günleri 07:00- 22:00, Pazar günü 07:00-19:00 saatleri arasında mesai ödemeden yapılabilir. Hafta sonları ise Global mesai ücretleri Evyapport tarafından ödenmektedir.

Konteynerin İçini Boşaltma

Konteynerin bulundukları istiften CFS (Konteyner yük istasyonu) sahasına alınıp, işçi ya da forklift ile içindeki yükün boşaltılarak araca yüklenmesinden oluşan liman hizmetidir.

Konteyner İçine Yükleme

İstifte bulunan boş ya da kısmi dolumu yapılan konteynerin CFS sahasına alınıp, işçi ya da forklift ile eşyanın araçtan konteynere yüklenmesi hizmetidir.

Konteyner Tam Tespit

Limana dolu gelen konteynerin içerisindeki eşyanın gümrük idaresinin talebiyle sayılmak ya da görülmek istenmesi halinde, konteynerin CFS sahasına alınıp tamamının boşaltılıp tekrar doldurulması halinde yapılan hizmettir.

Konteyner Muayene-Numune

Gümrük idaresinin talebiyle konteynerin bulunduğu yerde açılıp içine bakılması ya da ön tarafından numune alınması ile oluşan liman hizmetidir.

Konteyner Tartılması

Konteynerin aktarma aracı ile istiften alınarak tartılması (Aktarma hizmeti hariç), ya da konteynerin araç üzerindeyken tartıya alınması ile oluşan kantar hizmetidir.

Liman İçi Aktarma

Konteynerin boşaltma ya da tam tespit için CFS sahasına alındıktan sonra vazgeçilmesi, tartı için konteynerin aktarma aracı ile kantara götürülüp tekrar istife alınması gibi durumlarda oluşan liman hizmetidir.

Liman İçi Aktarma (Ambar önüne)

Parsiyel, tam tespit ya da müfrez mal bırakmak için konteynerin istiften alınıp ambar önüne aktarılması hizmetidir.

İç Süpürme

İç yükü boşaltılan konteynerin boşaltma sonrasında içinde kalan tozların süpürülmesidir. İç süpürme hizmeti, iç boşaltma sonrası, çıkış esnasında boş konteynerde ve iç yükleme öncesi verilir.

Shifting

Konteynerin gemi ambarında yerinin değiştirilmesi veya rıhtıma alınıp tekrar gemiye yüklenmesidir.

Lashing/Unlashing

Gemi üzerindeki konteynerlerin birbirine tutturulması ve sağlamlaştırılması için yapılan bar, "bridge" takma ve sökme işlemlerini kapsar.

Ambar Kapaklarının Açılıp Kapatılması

Konteyner gemilerinde ambar kapakları için otomatik açma kapama tertibatı olmadığı takdirde (kapaklar müsait donanıma haiz değil ise) kapağın gemiden rıhtıma, rıhtımdan gemiye veya gemi içinde hareket etmesi hizmetidir.

Terminal Hizmeti - Taşmalı Flat Konteynerlerde Sapansız

Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin ya da malın araç üzerine "stacker" ile alınması hizmetidir.

Terminal Hizmeti - Taşmalı Flat Konteynerlerde Sapanlı

Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin ya da malın araç üzerine sapanla alınması hizmetidir.

Terminal Hizmeti - Yat-Tekne Yükleri

Yat ya da tekne yükünün denize ya da karayolu ile çıkacak ise araç üzerine alınması hizmetidir.

Konteynerin Kâğıtla Kaplanması

İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerin içinin CFS sahasında kâğıt ile kaplanması hizmetidir.

Konteyner İçinin Yıkanması

Konteynerin talep üzerine yıkama istasyonuna getirilip yıkanıp-kurutulması hizmetini kapsar.

Yükün Lashing/Unlashing'i:

Konteyner içindeki malı sağlamlaştırmak için malı konteynere bağlama ya da bağlarını çözme işlemidir.

Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW)

"Ex works", satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça, malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı, bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dâhildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

Taşıyıcıya Teslim / Free Carrier (FCA)

Bu terim, satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulduğunu ifade etmektedir. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı, taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satıcının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı, riziko ve masraflar alıcıya ait olacak şekilde hareket edebilir.

Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS)

Bu terim, satıcının teslim yükümlülüğünün, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erdiğini ifade etmektedir. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'de sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dâhildir. Bu terim, alıcının malları ihraç için gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (FOB)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa (örneğin "roll- on"/ "roll- off" veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.

KONTEYNER EBATLARI

STANDART Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20"DC 2339 2274 5896 2350 2393 30480 2280 28200 33
40"DC 2340 2274 12032 2350 2393 32500 3700 28800 67
40"HC 2340 2577 12032 2350 2697 32500 3880 28620 76
45"HC 2340 2585 13556 2350 2698 32500 4900 27600 85
REEFER Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20"DC REEFER 2290 2212 5451 22290 2167 30480 2990 27490 27
40"HC REEFER 2276 2471 11580 2275 2415 34000 4520 29480 67,5
FLAT RACK Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20"FR - - 5700 2335 2250 24000 2720 21280 -
40"FR - - 11700 2378 1960 40000 5500 34500 -
OPEN TOP Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20"OT 2286 2253 5919 2346 2286 30480 2280 28000 -
40"OT 2289 2253 12192 2338 2289 32700 4000 28700 -